wtorek, 26 maja 2015

Informowania o stanie produkcji - idea działania

Metoda rozliczania procesu produkcji jest ściśle powiązana z technologią, skalą oraz branżą.
W programie inaczej ewidencjonowane są dane w piekarniach, zakładach mięsnych - a inaczej w branży konstrukcji stalowych czy elektronicznej.
Klienci mają też różne potrzeby, w zależności o od wielkości firmy.

Opisywany proces rejestracji produkcji dotyczy realnego procesu produkcji w firmie średniej wielkości, w branży elektrotechnicznej.

Głównym zadaniem wdrażanego rozwiązania jest wsparcie rozliczenia zadań produkcyjnych od strony materiałów, wykonywanych czynności - ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości (wykonywaniem pomiarów kontrolnych, ewidencją braków).

W takim ujęciu zarządzanie produkcją w systemie Madar 7 przebiega w następujących etapach:

  1. Ewidencja zadania w planie produkcji, 
  2. Zlecenie produkcyjne (ewidencja zużycia materiałów PROD)
  3. Kontrola wydania materiału (pakowanie na podstawie zlecenia) [zmiana 17.05.2016]
  4. Wykonanie pomiarów kontrolnych, ewidencja braków (pomiary)
  5. Kontrola przyjęcia produkcji (odbiór wykonanego zlecenia)
  6. Rozliczenie zleceń produkcyjnych (faktyczne zużycie materiałów, faktyczna produkcja PROZ)

W procesie uczestniczą: kierownik produkcji, magazynier oraz brygadzista - wprowadzając dane i kontrolując stan wykonania zadań.
Pracownicy produkcyjni uzyskali dostęp do systemu poprzez tablety dostępne na stanowiskach pracy.
Stan procesów wyświetlany jest dodatkowo na monitorach.
1. Plan produkcji

[produkcja - plan produkcji]
Zakładany z podaniem klienta, brygady oraz wyborem receptury, z której pobierane są czynności do pomiarów.
Status: planowane
processing: [         ] 
karta pracy: [ ]
produkcja: [ ]
rozliczenie: [ ]2. Zlecenie materiałowe

[produkcja - zlecenie produkcyjne]
Tworzone na podstawie planu produkcji (poprzez jego wybranie). Wskazanie zejścia materiałowego. 

Plan produkcji po wykonaniu kroku (w opcji [produkcja - plan produkcji] ):
Status: realizowane
processing: [         ]
karta pracy: [ ]
produkcja: nr_PROD
rozliczenie: [ ] 

PROD 
- możliwość ustawiania statusu "zablokowane"

3a. Kontrola wydania - pakowanie  [zmiana 17.05.2016]

[handel - pakowanie]
Na liście pojawiają się wystawione zlecenia produkcyjne PROD. Poprzez wybór zlecenia, zaznaczenie towarów i akceptację - wprowadza się do systemy fakt spakowania surowców.

Plan produkcji po wykonaniu kroku (w opcji [produkcja - plan produkcji] ):
Status: realizowane
processing: [zadysponowano]
karta pracy: [ ]
produkcja: nr_PROD
rozliczenie: [ ]

PROD 
- ustawiony status "przygotowano"

UWAGA - etap może być pominięty

3b. Kontrola wydania - pakowanie

[produkcja - akcesoria - processing - przygotowanie]
Na liście pojawiają się wystawione zlecenia produkcyjne PROD. Poprzez wybór zlecenia, zaznaczenie towarów i akceptację - wprowadza się do systemy fakt spakowania surowców.

Plan produkcji po wykonaniu kroku (w opcji [produkcja - plan produkcji] ):
Status: realizowane
processing: [przygotowano]
karta pracy: [ ]
produkcja: nr_PROD
rozliczenie: [ ]

PROD 
- ustawiony status "przygotowano"

4. Pomiary

[produkcja - wydruki - MES]
Start, wskazanie gniazda, operatora, pozycji z planu produkcji, zarejestrowanie pomiarów kontrolnych, podanie braków, stop.

START
karta pracy: nr_KartyPr

STOP
Możliwość wybory statusu po zakończeniu. Przykładowo: "KJ"
processing: [wytworzono / KJ]

Plan produkcji po wykonaniu kroku (w opcji [produkcja - plan produkcji] ):
Status: realizowane
karta pracy: nr_KartyPr
produkcja: nr_PROD
rozliczenie: [ ]
processing: [wytworzono / KJ]


5. Kontrola wyrobów - KJ, Testing

[produkcja - akcesoria - processing - KJ, Testing]
Na liście pojawiają się wystawione zlecenia produkcyjne PROD z planu produkcji oznaczonego w statusie odpowiednio: KJ lub testing.
Na tym etapie można wprowadzić ilość braków oraz wpisać dodatkowe uwagi.

Plan produkcji po wykonaniu kroku i zmianie ręcznie parametru (w opcji [produkcja - plan produkcji] ):
processing: [wytworzono]


6. Kontrola wyrobów - Rozliczenie

[produkcja - akcesoria - processing - Zatwierdzenie]
Na liście pojawiają się wystawione zlecenia produkcyjne PROD o statusie realizowane oraz wybranego pola processing:  wytworzono.
W rozliczeniu procesu wprowadza się ilość wyprodukowanych wyrobów, braków (do reworku) oraz złomu.

Plan produkcji po wykonaniu kroku (w opcji [produkcja - plan produkcji] ):
Status: realizowane
karta pracy: nr_KartyPr
produkcja: nr_PROD
rozliczenie: [ ]
processing: [zdano]

PROD 
- możliwość ustawiania statusu "zdano"

7. Rozliczenie zleceń produkcyjnych

[produkcja - rozliczenie]
Tworzone na podstawie planu produkcji (poprzez jego wybranie). Wskazanie różnic pomiędzy zleceniem a faktycznym zużyciem materiałów i wyrobów.
Plan produkcji po wykonaniu kroku (w opcji [produkcja - plan produkcji] ):

Status: zakończone
Produkcja: nr_PROD
Rozliczeni: nr_PROZ
Pakowanie: odebrane 
processing: [zdano]


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.