poniedziałek, 24 listopada 2014

Data płatności na fakturach

Wystawiając fakturę w systemie Madar wskazujemy ilość dni na zapłatę jaką otrzymuje nabywca ale także oznaczamy ją datą, do której płatność powinna nastąpić. Data płatności może być obliczana automatycznie kiedy prawidłowo wprowadzimy nazwę płatności.

Automatyczne obliczanie terminu płatności

W tym celu należy w programie otworzyć okienko, w którym wystawia się fakturę i następnie kliknąć w "ptaszek" w polu płatność. Przy pierwszym wejściu do tej opcji pojawi się pusta lista rodzajów płatności. Aby przypisać rodzaj płatności należy zaznaczyć pożądany numer i kliknąć w klawisz edycja. Podajemy nazwę płatności - jak np. "gotówka", "przelew" czy też "przelew - 21 dni". Jeżeli przypisujemy płatność z odroczonym terminem płatności powinniśmy wpisać np. przelew - 14 dni. Użycie konstrukcji 14 dni w tej nazwie spowoduje, iż w przypadku gdy wybierzemy na wprowadzanej fakturze ten rodzaj płatności to data płatności wyświetli się automatycznie.

Przypisanie rodzaju płatności do kontrahenta

W systemie istnieje możliwość także automatycznego wyboru rodzaju i terminu płatności zależnie od kontrahenta. W tym celu należy edytować kontrahenta i na zakładce fakturowanie w polu płatność wybrać właściwy, który będzie przypisany do tego kontrahenta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.