poniedziałek, 7 października 2013

Odwrotne obciążenie - zakupy i sprzedaż z magazynu

"Odwrotne obciążenie" to metoda rozliczenia podatku VAT polegająca na przeniesieniu, ze sprzedającego na kupującego, obowiązku naliczenia podatku od sprzedaży.
  1. Kupujący jest zobowiązany do wykazania i rozliczenia VAT należnego i naliczonego w jego deklaracjach VAT poprzez tzw. samonaliczenie podatku.
  2. Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia faktury na kwotę netto z treścią "Odwrotne obciążenie".
W związku z rozszerzeniem zakresu stosowania mechanizmu "odwrotnego obciążenia" (ang. reverse-charge mechanizm) od 1 października w programie wporwadzono możliwość rejestracji zakupów i prowadzenia sprzedaży w module Handel.


Sprzedaż 

Zasady wystawiania faktur z magazynu według mechanizmu "Odwrotne obciążenie" w programie:
  1. Towary mają mieć wpisane w stawce VAT "OO" (skrót od Odwrotne Obciążenie).
  2. W opcji magazyn - sprzedaż wybrane takich towarów spowoduje, że nie zostanie naliczony VAT i na fakturze pojawi się dopisek "Odwrotne obciążenie".
  3. Dla kontrahentów z wybranym: "paragon fiskalny" "FV + paragon fiskalny" automatycznie zostanie naliczony VAT 23% (kontrahent - rodzaj).
  4. Można zrezygnować z nienaliczania VAT-u włączając opcję w sprzedaży: "inne - wyłącz Odwrotne Ob."
Więcej na blogu: Sprzedaż z magazynu - odwrotne obciążenie.

 

Zakupy

Zasady przyjęcia na magazyn towarów wg faktury "Odwtorne obciążenie"
  1. Towary mają mieć wpisane w stawce VAT "OO" (skrót od Odwrotne Obciążenie).
  2. Zakupy wporwadza się w opcji magazyn -operacje - FANab odwrotne obciążenie.
    Drukowana jest faktura wewnętrzna z odpowiednim naliczeniem podatku należnego.


Więcej na blogu: Zakupy na magazyn dla faktur odwrotne obciążenie




Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.