poniedziałek, 3 czerwca 2013

Lista posiadanych domen - czyli niekonwencjonalne wykorzystanie bazy narzędzi

W firmie coraz więcej ostatnio prowadzi się ewidencji wspierających kontrolę terminowości płatnoeści, terminów ważności itp. Z racji specyfiki działalności - prowadzimy ewidencję zarejestrowanych domen internetowych, ale także numerów i umów dotyczących telefonów komórkowych ...

W programie można do tego celu wykorzystać bazę narzędzi. Dzięki temu w programie zgrupowane są ważne i wykorzystywane informacje.

W okienko wprowadzane mogą być:
[opis]
numer - wprowadzam nazwę skróconą (wg tego pola będzie sortowanna lista),
nazwa - w pierwszej linii nazwę domeny, w kolejnych dodatkowe informacje,
grupa - ważne, w przypadku prowadzenia kilku różnych ewidencji np. stron i telefonów. Według niej może być prowadzona selekcja na liście,
dn. - data zakupu / początek okresu ewidencji,
termin - "data ważności",

[dekretacja]
termin przeglądu - data przeglądu, po minięciu okresu na liście pojawia się ikona.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.