piątek, 7 czerwca 2013

Korekta kosztów w KPR

Rozporządzenie MF z dnia  30 kwietnia 2013 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 551 reguluje sposób ewidencji i  dokumentowania korekty kosztów związanych z ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych *).

Zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 24d ustawy o podatku dochodowym, dokonuje się zapisem w podatkowej księdze przychodów i rozchodów poprzez wpisanie kwoty zmniejszenia ze znakiem minus.Dokumenty określające zmniejszenie kosztów (zwiększenie przychodów) mają zawierać co najmniej:
a) datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania
przychodów (zwiększenia przychodów),
b) wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – wskazanie
umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania
przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym,
c) wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów (zwiększa przychody),
d) podpis osoby sporządzającej dokument.

W przypadku zapłaty w dokuemencie dodatkowo konieczne jest wskazanie dowodu potwierdzającego uregulowanie zobowiązania, o które podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów.

Przepisy:
Rozporządzenie MF z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów


*) Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadza rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.
Inne posty:
Vat i korekta kosztów w 2013 roku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.