czwartek, 18 kwietnia 2013

Zaliczka i przedpłata a eksport


Zgodnie z art. 19. ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usług oraz jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Przepis ten stosuje się również w przypadku eksportu towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności.W programie istnieje możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w dewizach (wystawia się w tej samej opcji, uruchamiając opcje "operacje - włącz dewizy") oraz rozliczania ich przy wystawianiu faktur eksportowych.UWAGA! Przy wydruku faktury eksportowej, żeby pojawiło się na niej rozliczenie zaliczki, konieczne jest zaznaczenie [v] tabelka VAT.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.