czwartek, 18 kwietnia 2013

Faktura pro-forma nie jest dowodem księgowym - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Faktura pro-forma jest dokumentem poprzedzającym sprzedaż, wystawianym głównie gdy przed sprzedażą ma dojść do wpłacenia przez nabywcę na rzecz sprzedającego zapłaty za towar lub usługę.
W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2013 r. ustawy zmieniającej przepisy w zakresie fakturowania pojawiły się wątpliwości co do skutków w podatku wynikających z wystawiania tychże faktur.

Ministerstwo Finansów dnia 2 kwietnia 2013r. opublikowało komunikat wyjaśniający zasady wystawiania faktur pro-forma. Wynika z niego, że dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje,że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT.

Pełna treść wyjaśnienia:
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Faktura+pro-forma+wyja%C5%9Bnienia.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.