niedziela, 3 lutego 2013

Korekta kosztów w 2013

Korekta kosztów w programie MADAR

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadza rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Konieczność ewidencji zapłat

Obojętnie, czy podatnik stosuje księgowość w postaci Ksiąg Handlowych czy prowadzi Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów aby móc uzyskać informacje na temat niezapłaconych dokumentów konieczne jest prowadzenie ewidencji zapłat.

W programach MADAR wszystkie dokumenty zakupu i sprzedaży są niezapłacone, dopóki nie wprowadzi się dokumentu zapłaty w kasie lub banku.

UWAGA !!! Istnieje możliwość uproszczonego zaznaczania zapłat.
Więcej informacji: Uproszczone "zapłaty" za dokumenty w rejestrze.

Co zaliczać w koszty

W koszty firmy zaliczamy kwoty wynikające z otrzymanych faktur i rachunków. Ta zasada się nie zmieniła. Ale taki koszt może przestać nim być jeśli faktura nie zostanie zapłacona w odpowiednim terminie.
  1. w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności,
  2. w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów jeśli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni.
Pozycje te są oznaczone w rejestrze VAT ikoną:

Jak uzyskać zestawienie faktur do obniżenia kosztów

Konieczna jest analiza niezapłaconych. Na wydruku wprowadzono informację o dacie, z jaką konieczne jest wprowadzenie korekty kosztów. Wypełnianie okienka do wydruku niezapłaconych w opcji [księgowość - wydruki - niezapłacone]
Zestawienie niezapłaconych z informacją o fakturach wymagających obniżenia kosztów

Jak obniżyć wartość podstawy opodatkowania

Do faktur, dla których został przekroczony termin płatności należy wystawić dodatkowy dokument - tzw. "restrykcję". Jest to osobny dokument wprowadzany do rejestrów VAT. Wypełnianie dokumentu obniżenia kosztów - tzw. "restrykcji"
Zestawienie niezapłaconych po wystawieniu "restrykcji".
Rejestr restrykcji
Księgowanie restrykcji

Jak znaleźć zapłacone dokumenty, do których były wystawione restrykcje?

Należy skorzystać z zesatwienia [rejestry VAT - zesatwienie - rozliczenie korekt opodatkowania].

Sprawdź także...

Korekta VAT należnego i naliczonego
Korekta odliczonego VAT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.