piątek, 13 stycznia 2023

PIT11_29 ważne informacje!

 


W programach Madar uaktualniona została deklaracja PIT11_29. Przed sporządzeniem deklaracji należy zaktualizować program do najnowszej wersji (wersja min. X.2444). 

PIT11 składany w tym roku znacząco zwiększył swoją objętość w stosunku do tego składanego w roku poprzenim. Ilość pól wzrosła z 98 do 126! stąd wymaga on szczególnie uważnego potraktowania.

Program Madar zaczytuje dane do deklaracji PIT11 automatycznie jednak w rzadkich przypadkach zaczytane dane mogą być zaczytane niewłaściwie. Zawsze należy zweryfikować poprawność deklaracji przed jej wysyłką. 


Ważne uwagi do PIT11_29

Część F deklaracji (czyli przykładowo prace przy zbiorach, wynagrodzenie z prokury) należy uzupełnić ręcznie - dane nie przenoszą się automatycznie z programu lub też przenoszą się do niewłaściwych pól. 

Część G - pola 106, 107, 108 należy wypełnić ręcznie (jeśli występują).

Pola 109 i 114 czyli przychody zwolnione od podatku (np. dla podatników do 26 roku życia, pracujących seniorów) - wykazuje się do kwoty 85 528 zł. Jeśli podatnik zarobił więcej nadwyżkę należy wykazać w części E jednak program nie podzieli tych kwot automatycznie - należy to wykonać ręcznie.

Przykład: podatnik do 26 roku życia zarobił w 2022 roku 100 000 zł - program wpisze tą kwotę do pola 109. Należy ręcznie skorygować wartość tego pola do kwoty 85 528 zł a pozostałą nadwyżkę czyli 14 472 zł (od której płacono zaliczki) należy rozliczyć w części E np w wierszu 2. 
 
Pole 123 - składki członkowskie na rzecz związków zawodowych - program nie obsługuje tego pola - pracownicy z takim odliczeniem powinni być rozliczeni ręcznie.

W deklaracji PIT11_29 z uzyskiwanych przez społeczeństwo przychodów w szczególny sposób wyodrębniono przychody:
  • podatników do 26 roku życia - część E wiersze 2, 7, 11, 13, część G pole 109
  • podatników, którzy osiągnęli wiek emerytalny - część E wiersze 3, 8, część G pole 114.
Składki społeczne wykazywane są w trzech polach:
  • pole 97 - składki społeczne od dochodów zwolnionych (ulga dla młodych, ulga dla seniora itp),
  • pole 96 - składki społeczne od dochodów podatników do 26 roku życia i od ukończenia wieku emerytalnego od których były pobierane zaliczki na podatek
  • pole 95 - pozostałych podatników niewymienionych wyżej.
Wszystkie składki zdrowotne wykazuje się w jednym polu tj. 122.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.