sobota, 4 stycznia 2014

Zmiany w przepisach w 2014 roku

 Od 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie szereg zmian, mających wpływ na prowadzenie działalności i używanie programów MADAR.
Informacje rónież na naszej stronie: http://madar.com.pl/

VAT w roku 2014

Wprowadzają akty prawne:
  • USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535)

Fakturowanie w 2014 roku

Przepisy dotyczące wystawiania, przesyłania, udostępniania i przechowywania faktur i e-faktur zostały przeniesione z rozporządzenia do ustawy o VAT.Do najważniejszych rzeczy należą:
  1. Uległy zmianie terminy wystawiania faktur. Zgodnie z zadami ogólnymi w 2014 roku fakturę wystawia się :
    1. nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę;
    2. nie wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi oraz otrzymaniem całości lub części zapłaty
  2. Moment powstania obowiązku podatkowego nie będzie już związany z terminem wystawienia faktury jak dotychczas (z pewnymi wyjątkami), a będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Płace, kadry i ZUS

Zmianie w 2014 ulegaja stawki:
  • pensji minimalnej 1680,00zł
  • kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 112380,00 zł
Nie ulega zmienie skala podatkowa dla osób fizycznych oraz kwota kosztów uzyskania przychodów.

Ulegają również zmianie wzory niektórych deklaracji - więcej na stronach: http://www.finanse.mf.gov.plZmiany w przepisach w roku 2014:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.