środa, 6 listopada 2013

Płace - składki oraz podatek za pracę wykonywaną poza granicą

Obliczając składki oraz podatek za pracę wykonywaną poza granicą należy pamiętać, że ze składek na ubezpieczenie społeczne zwolniona jest część wynagrodzenia w wysokości równoważności diety, nie mniej jednak niż kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia [2].
Ponadto składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się od podstawy równej kwocie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Od podatku dochodowego zwolniona jest natomiast część wynosząca 30% diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej [1].


Konfiguracja

W konfiguracji list płac należy podać odpowiednią komendę. W tym celu należy skorzystać z opcji Kadry-Płace - Lista płac - konfiguracja - definicje pól i w polu program wpisać w pierwszej wolnej linii:
$31=$48*0.3Sporządzanie pensji pracownika

Sporządzając pensję dla pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie za pracę świadczoną za granicą należy w pensji na zakładce parametry zaznaczyć [v]  praca za granicą.
Pensję pracownika za pracę za granicą sporządza się tak jak każdemu innemu pracownikowi, z tą różnicą, że wartość diet wprowadza się w polu [48] ryczałt

Uwaga

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.