wtorek, 5 lutego 2013

Korekta VAT należnego i naliczonego po 90 dniach

Korekta VAT należnego i naliczonego po 90 dniach w programie MADAR

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadza rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty VAT naliczonego oraz możliwości odzyskania zapłaconego VAT należnego tzw. ulga za złe długi. Wynika z niej:
  • Obowiązek korekty VAT naliczonego wynikającego z faktury, która nie została opłacona za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności.
  • VAT zapłacony z wystawionej faktury może być odzyskany z urzędu skarbowego po 90 dniach od terminu płatności zwlekania przez dłużnika z zapłatą wynikającej z niej kwoty. Trzeba złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-ZD.

Konieczność ewidencji zapłat

Obojętnie, czy podatnik stosuje księgowość w postaci Ksiąg Handlowych czy prowadzi Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów aby móc uzyskać informacje na temat niezapłaconych dokumentów konieczne jest prowadzenie ewidencji zapłat. W programach MADAR wszystkie dokumenty zakupu i sprzedaży są niezapłacone, dopóki nie wprowadzi się dokumentu zapłaty w kasie lub banku. UWAGA !!! Istnieje możliwość uproszczonego zaznaczania zapłat. Więcej informacji: Uproszczone "zapłaty" za dokumenty w rejestrze.

Co do VATu

Co do zasady zaliczanie dla potrzeb VAT należnego i naliczonego się nie zmieniło. Jest natomiast obowiązek korekty VAT, jeśli faktura nie zostanie zapłacona w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności.

Jak uzyskać zestawienie faktur do obniżenia kosztów

Konieczna jest analiza niezapłaconych. Na wydruku wprowadzono informację o dacie, z jaką konieczne jest wprowadzenie korekty VAT. Wypełnianie okienka do wydruku niezapłaconych w opcji [księgowość - wydruki - niezapłacone]

Zestawienie niezapłaconych z informacją o fakturach wymagających obniżenia VAT

Jak obniżyć wartość podstawy opodatkowania

Do faktur, dla których został przekroczony termin płatności należy wystawić dodatkowy dokument - tzw. "restrykcję". Jest to osobny dokument wprowadzany do rejestrów VAT.

Wypełnianie dokumentu obniżenia VAT Naliczonego - tzw. "restrykcji"


Wyboru dokumentu podlegającego restrykcji można dokonać poprzez kliknięcie w klawisz magazyn

Zestawienie niezapłaconych po wystawieniu "restrykcji".
Rejestr restrykcji

Księgowanie restrykcji 

Konta księgowe wypełniane są na podstawie ustawień z opcji [dane dla FK] w polach: "restrykcje VAT należny" / "restrykcje VAT naliczony" oraz kont VAT-u.

Zobacz: Schematy księgowe - dane dla FKWydruk rejestru restrykcji w opcji [rejestry  VAT - wydruk rejestru] jako [korekty podatku - zmniejszenie kosztów]

Zapłata za fakturę z wystawioną restrykcją.

Gdy zostaje zapłacona faktura z wystawioną restrykcją to po wprowadzeniu tej wpłaty w kasie/banku zostaje automatycznie zmieniona data VATu w restrykcji.


Jeśli nie zmieni się automatycznie - datę tę należy zmienić ręcznie.
Po zmianie daty VAT w w miesiącu wskazanym w tym polu restrykcja pokaże się w następujący sposób:

Jak znaleźć zapłacone dokumenty, do których były wystawione restrykcje?

Należy skorzystać z zestawienia [rejestry VAT - zestawienie - rozliczenie korekt opodatkowania].

Sprawdź także...

Korekta kosztów
Korekta odliczonego VAT

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.