wtorek, 6 lutego 2018

PIT-11 - jak wypełnić dla nierezydentów

Wystawiając PIT-11 dla osób mających status nierezydenta należy wypełnić odpowiednio pola:10. Rodzaj obowiązku podatkowego podatnika
[v] ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)

11. Identyfikator podatkowy
Jeśli brak numer PESEL oraz NIP -wpisać NIP: 9999999999

12. Zagraniczny numer identyfikacji podatnika 5)

W poz. 12 należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W przypadku braku takiego numeru w poz. 12 należy podać numer dokumentu stwierdzającego tożsamość podatnika, uzyskanego w tym państwie. 

13 Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość) 6)
Należy wpisać numer zgodnie z poniższą listą:

1 - numer identyfikacyjny TIN
2 - numer ubezpieczeniowy
3 - paszport
4 - urzędowy dokument stwierdzający tożsamość
8 - inny rodzaj identyfikacji podatkowej
9 - inny dokument potwierdzający tożsamość

14. Kraj wydania numeru identyfikacyjnego (dok. stwierdzającego tożsamość) 6)

Wpisać dwuliterowy kod kraju wydania dokumentu.
UA - UKRAINA
BY - BIAŁORUŚ

AT - AUSTRIA
BE - BELGIA
BG - BUŁGARIA
CY - CYPR
CZ - REPUBLIKA CZESKA
DK - DANIA
DE - NIEMCY
EE - ESTONIA
EL - GRECJA
ES - HISZPANIA
FI - FINLANDIA
FR - FRANCJA
GB - WIELKA BRYTANIA
HU - WĘGRY
IE - IRLANDIA
IT - WŁOCHY
LV - ŁOTWA
LT - LITWA
LU - LUKSEMBURG
MT - MALTA
NL - HOLANDIA
PT - PORTUGALIA
RO - RUMUNIA
SE - SZWECJA
SI - SŁOWENIA
SK - SŁOWACJA

Zobacz:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.