piątek, 26 maja 2017

Generowanie VAT7 bez zaokrągleń (z dokładnością do grosza) - przydatna nowość dla jednostek podlegających gminom!

W celu ułatwienia pracy gminom i ich jednostkom organizacyjnym wprowadzono do systemu Madar7 możliwość generowania deklaracji VAT, która nie zaokrągla kwoty podatku do pełnych złotych. Ponieważ to gminy ostatecznie składają deklarację VAT7 (a nie poszczególne jednostki osobno) istotne jest aby posiadały one dokładne kwoty (z dokładnością do grosza), z każdej gminnej jednostki organizacyjnej.
Gminna jednostka organizacyjna może sporządzić deklarację VAT7 w programie Madar, za dany miesiąc, ze swojej działalności, a następnie zapisać go w pliku (XML, TXT) i przesłać do gminy. Kwoty w tym pliku nie będą zaokrąglane do pełnych złotówek.

Aby możliwy był taki zapis deklaracji VAT7 należy skorzystać z opcji Administracja - operacje - dane systemu i w pierwszej wolnej linii podać komendę vat7bezzaokraglen=1 a następnie zapisać.
Po ponownym zalogowaniu do programu ustawienie to zostanie zastosowane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.