poniedziałek, 21 listopada 2016

Ewidencja czasu pracy dla umów - zleceń - obowiązek od 17 sierpnia 2016

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2016 poz. 1265 w przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
 

W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia  lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
 

Art. 8c.  Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Mówiąc prosto  - od 17 sierpnia 2016 wprowadzono obowiązek ewidencji czasu pracy dla osób wykonujących umowy - zlecenie. Taką ewidencję w prosty sposób można tworzyć w programach MADAR w opcji karty pracy.

Zobacz:
Karty pracy - opis okienkaWystarczy wprowadzić:
- pracownika
- datę
- ilość godzin
- opcjonalnie czas od .. do ...
Dodatkowo czas wprowadzania przyspiesza wykorzystanie możliwości dodawania nowej pozycji na bazie starej (CTR-F2).
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.