wtorek, 23 sierpnia 2016

Integrator VAT - pomiędzy plikiem a rejestrami, deklaracją i JPK_VAT

Często zdarza się, że ewidencje VAT prowadzone są w innych programach (co najmniej częściowo) i istnieje konieczność zaimportowania u=ich do programu MADAR.
Czy to w celu utworzenia pliku JPK_VAT, czy jako import do rejestrów konieczne jest:
 1. Przygotowanie pliku w formacie czytanym przez program MADAR
  GITHUB: Formaty importu dokumentów
 2. Zaimportowanie do programu.
Do tej pory można było tego dokonać bezpośrednio w rejestrach VAT:
Rejestry vat - import a automatyczna dekretacja

Obecnie powstała opcja Integrator, która umożliwia import dokumentów w formatach księgowych, csv oraz JPK, a następnie ich sprawdzenie, poprawę, dopisanie oraz eksport do rejestrów VAT bądź wygenerowanie pliku JPK_VAT.

Przykład najprostszego pliku csv

W pliku
 1. Nazwy pól zawarte są w pierwszym wierszu. 
 2. Następuje detekcja znaku rozdzielającego (TAB albo średnik). 
 3. Nazwy pól mogą zawierać spacje, podkreślenia (są usuwane), polskie litery (zamieniane); nie ma znaczenia wielkość liter.
Kolumny opisujące kontrahenta:
 • KLIENT_NAZWA
 • ULICA
 • KOD_POCZTOWY
 • MIEJSCOWOSC
 • NIP
  Kolumny opisujące dokument:
  • FAKTURANR wczytywane do pola <dokument>, nadaje własny jeżeli pole puste
  • TRESC wczytywane po pola <treść>
  • DATASPRZEDAZY pole <data księgowania>
  • DATAFAKTURY: data dokumentu
  Kwoty netto i VAT
  • NETTO23, VAT23, 
  • NETTO8, VAT8, 
  • NETTO5, VAT5, 
  • NETTO0, 
  • NETTOZW, 
  • NETTONP, 
  • NETTOoo (odwrotne obciążenie)

  Rozróżnienie rodzaju dokumentu (zakup / sprzedaż):
  • TYP
   najbardziej popularne:
   PZ - zakupy towarów
   KSZ - zakupy materiałów
   FV - faktury sprzedaży

  Ujęcie dokumentów "odwrotne obciążenie" 

  Zakupy:
  nettoOO DATA_FAKTURY DATA_OTRZYMANIA typ
     2000   22.07.2016      23.07.2016  PZ

  Sprzedaż:
  nettoOO DATA_FAKTURY DATA_OTRZYMANIA typ
     2000   22.07.2016      23.07.2016  FV

  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz

  Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.