czwartek, 25 kwietnia 2013

Wielu kadrowców, wiele oddziałów i zarządzanie prawem dostępu do grup list płac w Madarze.

Programy Madar służące do obsługi kadrowo - płacowej pozwalają ustawić pracownikom dostęp wyłącznie do określonych grup list płac. Jest to szczególnie użyteczne rozwiązanie w przypadku firmy wielooddziałowej, w której płace, dla każdego oddziału naliczane są w ramach osobnych list płac. Możliwe jest, że zajdzie potrzeba by pracownik sporządzający listę płac w jednym oddziale nie miał wglądu do list płac w innych oddziałach. Jak ustawić program by przypisać dostęp do konkretnych grup list płac, konkretnym osobom podano niżej.

Dowiędz się więcej o programie kadrowo - płacowym - Personel Madar 4.0


Ustawienie programu Madar

Program Madar daje możliwość przypisania listy płac do określonej grupy list płac, a następnie przypisania grup list płac określonym operatorom. Jest to szczególnie przydatne gdy na jednej bazie pracuje więcej powiązanych jednostek, z których każda ma mieć dostęp tylko do list płac, które jej dotyczę. Ustawienie tej funkcjonalności sprowadza się do dwóch kroków:

1. Należy przypisać listę płac do określonej grupy list płac

W tworzonej liście płac (kadry-płace – lista płac – lista – dopisz) należy na zakładce oznaczenie  wybrać w polu grupa list pożądaną grupę (określonym numerycznie grupom można nadawać nazwy poprzez edycję na określonej grupie)


2. Należy przypisać użytkownikom określone grupy list płac

Aby przypisać użytkownikom określone grupy list płac należy skorzystać z opcji administracja – uprawnienia – dopiszgdzie wybieramy operatora, któremu chcemy nadać dostęp do określonych grup list płac, następnie w polu rodzaj wybieramy pozycję grupy l. płac i wybieramy te grupy list płac, do których operator ma mieć dostęp i klikamy klawisz zatwierdź.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.