środa, 13 lutego 2013

RMUA roczne do 28 lutego


RMUA co miesiąc tylko na żądanie

W 2012 roku pracodawca (płatnik składek) miał obowiązek przekazać ubezpieczonemu informacje o danych przekazanych za niego do ZUS raz w roku, za rok ubiegły. Jednak na żądanie ubezpieczonego informacja może być przekazywana raz w miesiącu.


Płatnik składek ma obowiązek przekazać tę informację ubezpieczonym raz w roku do 28 lutego, za rok poprzedni, w celu weryfikacji. Dane muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące.

Jeżeli płatnik składek na bieżąco, co miesiąc, przekazuje ubezpieczonym informacje o danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych (z uwzględnieniem korekt), nie musi dodatkowo przekazywać rocznej informacji. Jednak gdy ubezpieczony zwróci się do płatnika o wydanie informacji rocznej, płatnik powinien mu ją udostępnić.

Zarówno informacja roczna, jak i miesięczna, muszą zawierać te same dane, które płatnik wykazał w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych za ubezpieczonego.

Informacja dla osoby ubezpieczonej może być przekazana w innej formie niż na formularzu ZUS RMUA (np. wydruk bądź elektroniczny dokument z programu wykorzystywanego w obsłudze kadrowo-płacowej, o ile będzie spełniał wyżej wymienione warunki). Najważniejsze by zakres danych był zgodny z wymogami określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

W programie MADAR wydruka taki może być wykonany w opcji: płace - wydruki - karta wynagrodzeń z zaznaczeniem w polu "rodzaj" [RMUA zbiorcze].

Więcej informacji: Karta wynagrodzeń pracownika - poznajmadar.blogspot.com

[Źródło: www.zus.pl]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.