wtorek, 21 czerwca 2022

Naliczanie wynagrodzeń od lipca 2022 r.


W programach Madar zostały wprowadzone zmiany związane ze zmianą przepisów odnośnie naliczania wynagrodzeń (w tym obniżenia stawki podatku z 17% na 12%).

Zmiany obejmują:
- stawka podatku [35] - 12%
- możliwość zaznaczenia rozliczania kwoty wolnej u pracodawców:
  - jednego - 300zł
  - dwóch - 150zł
  - trzech - 100zł
- ulga podatkowa [34] zgodnie z powyższym 100, 150, 300zł
- likwidacja ulgi dla klasy średniej [117]
- likwidacja komunikatu "podatek 2021".


Kiedy po nowemu, kiedy po staremu?

Kluczową datą, która jest brana przy naliczaniu pensji na starych/nowych zasadach jest data wypłacono. Dla pensji z datą wypłacono czerwcową program będzie naliczał płace na zasadach dotychczasowych (17% podatku). Przy dacie wypłacono lipcowej i późniejszych program będzie naliczał wynagrodzenie na nowych zasadach (12% podatku). 

Rozliczanie kwoty wolnej [34]

Od lipca kwota wolna wykazywana w polu [34] będzie wynosiła 300zł. Ustawodawca zezwolił na rozliczanie kwoty wolnej u więcej niż jednego pracodawcy i wówczas kwota ta jest proporcjonalnie niższa. Jeśli pracownik rozlicza kwotę wolną u dwóch pracodawców wówczas należy edytować kartę Pracownika i na zakładce płace w polu  kwota wolna należy wybrać 50% ulgi (pracownikowi na pensji naliczy się 150zł) - jeśli u trzech pracodawców wybrać 33% ulgi (naliczać się będzie 100zł kwoty wolnej). 

Ulga dla klasy średniej [117]

Od lipca zlikwidowana zostaje ulga dla klasy średniej stąd nie będzie się ona już naliczać w polu [117].

Porównywanie zaliczki na podatek z zaliczką obliczoną wg zasad z 2021 roku

Od lipca przestaje obowiązywać konieczność porównywania zaliczki na podatek obliczonej wg zasad 2022 roku i 2021 roku stąd zlikwidowany zostaje komunikat, który pojawiał się przy dodawaniu pensji gdy podatek wg 2021 roku był niższy.

Umowy zlecenie od lipca

W związku z obniżeniem stawki podatkowej z 17% na 12% analogicznie jak na liście płac - w umowach zlecenie również znaczenie będzie miało pole wypłacono dla zastosowania odpowiedniej stawki podatku przy naliczaniu zaliczki na podatek. .


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.