poniedziałek, 23 września 2019

Zmiana naliczania zobowiązań podatkowych z umów od 1.10.2019

W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - związanymi z naliczaniem zobowiązań podatkowych do umów obowiązujących od 1 października 2019r., system Madar w najnowszej wersji wykonuje obliczenia według nowych zasad.Zmiany obliczeń dotyczą pensji z umów o pracę wypłacanych od 1.10.2019 (wg. daty wypłacono w programie) dotyczą:

  • stawki podatku w I progu, która zmniejsza się z 18% na 17%
  • KUP dla pracownika pracującego w miejscu zamieszkania - zwiększają się z 111,25zł do 250zł
  • KUP dla pracownika pracującego poza miejscem zamieszkania - zwiększają się z 139,06zł do 300zł

Na listach płac wypłacanych od października 2019, Ww programie pojawią się:
  • pole 33 (KUP) - 250,00 (dla zwykłych KUP) lub 300,00 (dla podwyższonych KUP),
  • pole 34 (ulga podatkowa) - 43,76 (przepis przejściowy do końca roku),
  • pole 35 (stawka podatku w %) - 17,00 - w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia  należy wpisać ręcznie wartość 17,75

Zmiany w umowach zlecenie

W przypadku umów zleceń, gdzie wypłacono została określona na 1.10.2019 i późniejszą  program wykonuje obliczenia w oparciu o stawkę 17%. W momencie otrzymania przez zleceniodawcę oświadczenia od zleceniobiorcy, dla obliczeń ze stawką 17,75% w polu podatek należy wpisać ręcznie obliczoną kwotę.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.